vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

Windows

Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

Nội Dung Bài Viết

Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP

 

Chức năng VLOOKUP của Bảng tính Google

 

Hàm VLOOKUP hoạt động như thế nào

 

Chức năng VLOOKUP của Google Spreadsheets , viết tắt của tra cứu dọc , có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin cụ thể nằm trong bảng dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu.

 

các hàm trong google sheet

các hàm trong google sheet

 

Thông tin về các thông báo lỗi VLOOKUP có thể tìm thấy ở trang 3

 

VLOOKUP thường trả về một trường dữ liệu duy nhất làm đầu ra của nó. Làm thế nào nó là:

 

Bạn cung cấp tên hoặc khóa_tìm_kiếm cho VLOOKUP trong hàng hoặc bản ghi của bảng dữ liệu để tìm kiếm dữ liệu mong muốn

 

Bạn cung cấp số cột – được gọi là chỉ mục – của dữ liệu bạn tìm kiếm

 

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

Chức năng tìm kiếm các khóa_tìm_kiếm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu

 

VLOOKUP sau đó định vị và trả về thông tin bạn tìm kiếm từ một trường khác của cùng một bản ghi bằng cách sử dụng số chỉ mục được cung cấp

 

Tìm đối sánh gần đúng với VLOOKUP

 

Thông thường, VLOOKUP cố gắng để tìm một kết hợp chính xác cho khóa_tìm_kiếm chỉ định. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, VLOOKUP có thể tìm thấy kết quả khớp gần đúng.

 

Một trận đấu gần đúng là trận đấu gần nhất với khóa_tìm_kiếm kích thước đó là nhỏ hơn hoặc ít hơn về giá trị.

 

Các đối sánh gần đúng được tìm thấy bằng cách đặt đối số is_sorted của hàm thành TRUE.

 

Sắp xếp dữ liệu trước

 

Mặc dù không phải lúc nào cũng được yêu cầu, nhưng cách tốt nhất để sắp xếp hàng loạt dữ liệu  mà VLOOKUP đang tìm kiếm theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng cột đầu tiên của phạm vi cho khóa sắp xếp .

 

Nếu dữ liệu không được sắp xếp, VLOOKUP có thể trả lại kết quả không chính xác.

 

Ví dụ hàm VLOOKUP

 

Ví dụ trong hình trên sử dụng công thức sau có hàm VLOOKUP để tìm giảm giá cho số lượng hàng hóa đã mua.

 

= VLOOKUP (A2, A5: B8,2, TRUE)

 

Mặc dù công thức trên chỉ có thể được nhập vào ô bảng tính, một tùy chọn khác, như được sử dụng với các bước được liệt kê bên dưới, là sử dụng hộp đề xuất tự động của Bảng tính Google để nhập công thức.

 

Nhập hàm VLOOKUP

 

Các bước để nhập hàm VLOOKUP được hiển thị trong hình trên vào ô B2 là:

 

Bấm vào ô B2 để biến ô hiện hoạt – đây là nơi kết quả của hàm VLOOKUP sẽ được hiển thị

 

Nhập dấu bằng (=) theo sau là tên của hàm vlookup

 

Khi bạn nhập, hộp đề xuất tự động xuất hiện với tên và cú pháp của các hàm bắt đầu bằng chữ cái V

 

Khi tên VLOOKUP xuất hiện trong hộp, bấm vào tên bằng con trỏ chuột để nhập tên hàm và mở dấu ngoặc tròn vào ô B2

 

Nhập các đối số chức năng

 

Thông tin chi tiết về cú pháp và đối số của VLOOKUP có thể tìm thấy ở trang 2

 

Giống như trong Excel, dấu phẩy được đặt giữa các đối số của hàm để hoạt động như một dấu tách.

 

Các đối số cho hàm VLOOKUP được nhập sau dấu ngoặc tròn mở trong ô B2.

 

Nhấp vào ô A2 trong trang tính để nhập tham chiếu ô này làm đối số search_key

 

Sau khi tham chiếu ô, hãy nhập dấu phẩy ( , ) để hoạt động như một dấu tách giữa các đối số

 

Đánh dấu các ô A5 đến B8 trong trang tính để nhập các tham chiếu ô này làm đối số phạm vi – các tiêu đề bảng không được bao gồm trong phạm vi

 

Sau khi tham chiếu ô, hãy nhập một dấu phẩy khác

 

Nhập số 2 sau dấu phẩy để nhập đối số chỉ mục vì tỷ lệ chiết khấu được đặt trong cột 2 của đối số phạm vi

 

Sau số 2, nhập một dấu phẩy khác

 

Đánh dấu ô B3 và B4 trong trang tính để nhập các tham chiếu ô này làm đối số ngày lễ

 

Nhập từ đúng sau dấu phẩy làm đối số is_sorted

 

Nhấn phím Enter trên bàn phím để nhập dấu ngoặc tròn ” ) ” sau đối số cuối cùng của hàm và để hoàn thành hàm

 

Câu trả lời 2,5% – tỷ lệ chiết khấu cho số lượng đã mua – sẽ xuất hiện trong ô B2 của trang tính

 

Khi bạn bấm vào ô B2, hàm đầy đủ = VLOOKUP (A2, A4: B8, 2, True) xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính

 

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

Tại sao VLOOKUP trả lại 2,5% là kết quả

 

Trong ví dụ, cột Số lượng không chứa kết quả khớp chính xác cho giá trị search_key là 23.

 

Vì đối số is_sorted được đặt thành TRUE, VLOOKUP sẽ tìm thấy một kết quả gần đúng với giá trị search_key .

 

Giá trị gần nhất trong kích thước vẫn nhỏ hơn giá trị search_key là 23.

 

VLOOKUP, do đó, tìm phần trăm chiết khấu trong hàng có chứa 21, và kết quả là trả về tỷ lệ chiết khấu là 2,5%.

Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP 1 Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP

Bước 2/3 Cú pháp và đối số của hàm VLOOKUP của Google

 

vlookup trong google sheet

vlookup trong google sheet

 

Cú pháp và đối số của hàm VLOOKUP

 

Cú pháp của hàm liên quan đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên, khung và đối số của hàm .

 

Cú pháp cho hàm VLOOKUP là:

 

= VLOOKUP (search_key, phạm vi, chỉ mục, được_sắp)

 

search_key – (bắt buộc) giá trị để tìm kiếm – chẳng hạn như số lượng được bán trong hình trên

 

range – (bắt buộc) số cột và hàng mà VLOOKUP nên tìm kiếm 

 

– cột đầu tiên trong phạm vi thường chứa search_key

 

index – (bắt buộc) số cột của giá trị bạn muốn tìm thấy 

 

– đánh số bắt đầu với cột search_key làm cột 1 

 

– nếu chỉ mục được đặt thành số lớn hơn số cột được chọn trong đối số phạm vi #REF! lỗi được trả về bởi hàm

 

is_sorted – (không bắt buộc) cho biết hay không phạm vi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần   bằng cách sử dụng cột đầu tiên của dòng sản phẩm cho các loại chìa khóa

 

– một giá trị Boolean – TRUE hoặc FALSE là những giá trị có thể chấp nhận chỉ 

 

– nếu đặt là TRUE hoặc bỏ qua và là người đầu tiên cột của phạm vi không được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, kết quả không chính xác có thể xảy ra 

 

– nếu bỏ qua, giá trị được đặt thành TRUE theo mặc định 

 

– nếu được đặt thành TRUE hoặc bỏ qua và đối sánh chính xác cho tìm kiếm_key không được tìm thấy, kết quả phù hợp nhất có kích thước hoặc giá trị nhỏ hơn được sử dụng làm search_key. 

 

– nếu được đặt thành FALSE, VLOOKUP chỉ chấp nhận đối sánh chính xác cho khóa tìm kiếm. Nếu có nhiều giá trị khớp, giá trị khớp đầu tiên sẽ được trả về

 

– nếu được đặt thành FALSE và không tìm thấy giá trị khớp nào cho khóa tìm kiếm, lỗi # N / A được trả về bởi hàm

 

Bước 3/3: Thông báo lỗi VLOOKUP

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

 

hàm importrange trong google sheet

 

hàm importrange trong google sheet

 

Thông báo lỗi VLOOKUP

 

Các thông báo lỗi sau được liên kết với VLOOKUP.

 

Lỗi # N / A (“không có giá trị”) được hiển thị nếu:

 

Các khóa_tìm_kiếm không được tìm thấy trong cột đầu tiên của loạt tranh cãi

 

Đối số phạm vi không chính xác. Ví dụ: đối số có thể bao gồm các cột trống ở bên trái của phạm vi

 

Đối số is_sorted được đặt thành FALSE và không thể tìm thấy đối sánh chính xác cho đối số search_key trong cột đầu tiên của phạm vi

Đối số is_sorted được đặt thành TRUE và tất cả các giá trị trong cột đầu tiên của phạm vi đều lớn hơn search_key

 

#REF! (lỗi “tham chiếu ngoài phạm vi”) được hiển thị nếu:

 

Đối số chỉ mục lớn hơn số cột trong đối số phạm vi

 

 

Chúc bạn thành công !

Xem thêm ngay và luôn

⇒ Công Ty TNHH Tm – Dv – Vt Kỹ Thuật Hoàng Phúc
⇒ Công Ty TNHH Ô Tô Đại Gia Phát
⇒ Công Ty TNHH Tm Vĩnh Thuận Phát

Tags:

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại thuthuatmaytinh.net

Post Comment

Managed by toursdulichdalat.com
DMCA.com Protection Status